Bemanningsbransjen var ment å erstatte faste ansatte ved sykdom og permisjoner, men har ført til fullt frislipp der løsarbeiderkontrakter dominerer.

 

Det har ført til at bemanningsbransjen nå:

  • Er største arbeidsgiveren på mange byggeplasser
  • Fortrenger faste ansatte i et så stort omfang at det ikke gir mening å snakke om at fast ansatte er hovedregelen
  • Gir usikre arbeidsforhold uten garanti for en årsinntekt å leve av
  • Ikke tar inn lærlinger eller driver fagopplæring
  • Fører til dårligere produktivitet
  • Profiterer på å leie ut arbeidskraft
  • Det foregår daglige brudd på bestemmelsene om arbeidstid, overtid og innleie

 

Innleie er blitt et så stort innslag på byggeplassene at viktige samfunnshensyn står på spill. Vi vil ikke tilbake til et løsarbeidersamfunn der arbeidsfolk står med lua i handa.

I 2005 ble tariffavtaler allmenngjort innen byggebransjen i Oslofjordområdet (Akershus, Buskerud, Oslo, Østfold og Vestfold). Nå er krever vi et forbud mot innleie i det samme området.

Les hele oppropet  på Facebook

 

 

Fordelene med å være mange er mange. Du slipper å bruke tid på vanskelige leverandørsammenligninger fordi vi allerede har gjort jobben for deg. Du kan være trygg på at du velger en god løsning, at du ikke betaler for mye og at det er en seriøs leverandør som står bak.

 LoFavør youtu.be
 LoFavør webside
 LoFavør Facebook
 LoFavør Google +