onsdag, 20 februar Roy Inge Nilsen Fra LO

Økt kjøpekraft til alle er LOs hovedkrav til årets lønnsoppgjør. LO vil at oppgjøret skal fremme likelønn, bekjempe lavlønn og sikre garantiordningene. 

Klikk her... for å lese LOs krav i lønnsoppgjøret. 

mandag, 18 februar Roy Inge Nilsen Politikk

Ett år etter krisekuttene i arbeidsavklaringspenger, kommer det nok en innstramming for de uten jobb.

fredag, 15 februar Roy Inge Nilsen Klubbnytt

Det tid for å finne kandidater til tillitsverv. Her finner du liste over verv.

fredag, 20 juli Roy Inge Nilsen Arbeidsliv

Med sykemelding kan du kreve feriedagene tilbake.

torsdag, 19 juli Roy Inge Nilsen Klubbnytt

Rosenberg WorleyParsons AS kan bli en tredjepart i konflikten siden personellet på Floatel Superior som skal brukes på Martin Linge HookUp er tatt ut i streik.

mandag, 09 juli Roy Inge Nilsen Klubbnytt

Vi er blitt en HjemJobbHjem bedrift og dermed får du noen goder det er viktig å få med deg.

mandag, 09 juli Roy Inge Nilsen Klubbnytt

Vi er i gang med å utvikle en mobil app og inviterer alle medlemmer av Rosenberg Verfts Klubb til å være med å teste.

Kommende

Ingen oppføringer er funnet

Utropsboksen

Neill Staurland - 09/12/2017 - 09:45

Evalueringsrapporten om Avtalefestet pensjon i privat sektor ble lagt fram av LO og NHO den 7. desember. Rapporten ser på hvordan AFP har virket etter at ordningen ble endret fra en tidligpensjonsordning til en livslang ytelse som betales i tillegg til Ny folketrygd fra 2011

Roy Inge Nilsen - 20/10/2017 - 09:48

Regjeringen mener de gjør en innsats og skriver: Regjeringa vidarefører den forsterka innsatsen overfor langtidsledige med 37,2 millionar kroner. Jøss, makan til satsing :O

Neill Staurland - 25/07/2017 - 20:19

Norsk olje- og gassproduksjon vil holde dagens nivå de neste ti årene. Men så trengs det påfyll, sier oljedirektør Bente Nyland – som nettopp har doblet forventningene til Barentshavet.

Neill Staurland - 22/07/2017 - 13:40

Det er bra at regjeringa endelig vil ta tak i den uheldige utviklinga som har skjedd i bemanningsbransjen med stort omfang av ulovlig innleie. Men tiltakene er altfor svake og de vil i alt for liten grad løse problemene, sier nestleder i Fellesforbundet, Steinar Krogstad.

The shoutbox is unavailable to non-members

Online

Vi har 147709 gjester og 722 medlemmer på besøk.

Fordelene med å være mange er mange. Du slipper å bruke tid på vanskelige leverandørsammenligninger fordi vi allerede har gjort jobben for deg. Du kan være trygg på at du velger en god løsning, at du ikke betaler for mye og at det er en seriøs leverandør som står bak.

 LoFavør youtu.be
 LoFavør webside
 LoFavør Facebook
 LoFavør Google +