LO favør kollektiv hjem er en del av kontingenten eller forsikringspremien som du betaler til forbundet ditt. Betaler du ingen kontingent eller forsikringspremie til forbundet, og du er medlem, har du allikevel LO favør Kollektiv hjem. Gjelder for alt du eier og din identitet.

Utfyllende informasjon og fulle vilkår finner du på Lo Favør Kollektiv hjem

 

· Alt innbo og løsøre i hjemmet ditt er forsikret. Ingen øvre forsikringssum.
· Typiske uhell dekkes.
· Tyveri av sykkel hvor som helst.
· Tyveri av løsøre fra bil, f. eks. klær, bag eller fotoapparat.
· Tyveri på arbeidsplassen.
· Matvarer i fryseboks
· Flytteforsikring
· Tyveri av gjenstander fra balkong eller terrasse eller egen hage
· Rettshjelp når sikrede er part i tvist i egenskap av privatperson
· Ansvar og rettshjelp som privatperson
· Skade på innbo og løsøre i hjemmet i forbindelse med brann, eksplosjon og vannledningsskade
· Typiske uhell, som skade på gjenstander som blir revet ned, velter eller lignende. Også tilfeldig skade på for eksempel sportsutstyr, briller etc
· Praktisk og juridisk assistanse ved ID-tyveri


Egenandel

· Normal egenandel er 3 000 kroner
· Ved bruddskade på glass og sanitærporselen er egenandel 1500 kroner
· For sykler registrert i Falck sykkelregister er egenandelen 1 000 kroner
· Student- og lærlingmedlemmer slipper å betale egenandel ved skader over 1.000,-

Når to i husstanden har kollektiv hjem, -hva skjer ?
Mange medlemmer er gift/samboende/partner med andre LO-medlemmer som også har Kollektiv Hjemforsikring, eller det kan være hjemmeboende barn med eget LO-medlemskap i husstanden.

· Ingen egenandel ved skade, bortsett fra ved naturskade.
· Forhøyet dekning.
· Ved typiske uhell dekkes kun skader over kr 1.000.-

Dette dekkes ikke

· Svi- og gnistskader som ikke skyldes brann
· Bygningsskade på bolighus, dekkes av husforsikringen
· Dekk og felger, dekkes av bilforsikringen
· Ting som er mistet, tapt eller ødelagt når skadeårsaken er ukjent

 

 

[pb_button el_title="Tilbake til forsikringsoversikt" button_text="Tilbake til oversikt" link_type="url" button_type_url="http://rvklubb.no/index.php/velferd-sosialt/forsikringer" open_in="current_browser" icon="fa-arrow-left" button_alignment="center" button_size="default" button_color="btn-success" appearing_animation="0" ][/pb_button]

 

 

 

 

 

 

 

Kommende

Ingen oppføringer er funnet

Utropsboksen

Neill Staurland - 09/12/2017 - 09:45

Evalueringsrapporten om Avtalefestet pensjon i privat sektor ble lagt fram av LO og NHO den 7. desember. Rapporten ser på hvordan AFP har virket etter at ordningen ble endret fra en tidligpensjonsordning til en livslang ytelse som betales i tillegg til Ny folketrygd fra 2011

Roy Inge Nilsen - 20/10/2017 - 09:48

Regjeringen mener de gjør en innsats og skriver: Regjeringa vidarefører den forsterka innsatsen overfor langtidsledige med 37,2 millionar kroner. Jøss, makan til satsing :O

Neill Staurland - 25/07/2017 - 20:19

Norsk olje- og gassproduksjon vil holde dagens nivå de neste ti årene. Men så trengs det påfyll, sier oljedirektør Bente Nyland – som nettopp har doblet forventningene til Barentshavet.

Neill Staurland - 22/07/2017 - 13:40

Det er bra at regjeringa endelig vil ta tak i den uheldige utviklinga som har skjedd i bemanningsbransjen med stort omfang av ulovlig innleie. Men tiltakene er altfor svake og de vil i alt for liten grad løse problemene, sier nestleder i Fellesforbundet, Steinar Krogstad.

The shoutbox is unavailable to non-members

Online

Vi har 138844 gjester og 699 medlemmer på besøk.

Fordelene med å være mange er mange. Du slipper å bruke tid på vanskelige leverandørsammenligninger fordi vi allerede har gjort jobben for deg. Du kan være trygg på at du velger en god løsning, at du ikke betaler for mye og at det er en seriøs leverandør som står bak.

 LoFavør youtu.be
 LoFavør webside
 LoFavør Facebook
 LoFavør Google +