LO favør kollektiv hjem forsikring

Hele familien
Ved tyveri, brann, vannskader og uhell

LO favør kollektiv hjem forsikring

LO favør ulykkesforsikring

Gjelder for hele familien
Begrenser økonomiske konsekvenser

LO favør ulykkesforsikring

Bedriftens forsikringer 

Kun den ansatte
Økonomisk førstehjelp ved dødsfall (KREVER INNLOGGING)

Bedriftens forsikringer

LO favør grunnforsikring

Gjelder for hele familien

LO favør grunnforsikring

LO favør advokatforsikring

Gjelder hele familien
Ubegrenset advokathjelp

LO favør advokatforsikring

Reiseforsikringen

Tjenestereiser for ansatte

Bedriftens forsikringer

Den ansatte
Økonomisk førstehjelp ved dødsfall

 

Fordelene med å være mange er mange. Du slipper å bruke tid på vanskelige leverandørsammenligninger fordi vi allerede har gjort jobben for deg. Du kan være trygg på at du velger en god løsning, at du ikke betaler for mye og at det er en seriøs leverandør som står bak.

 LoFavør youtu.be
 LoFavør webside
 LoFavør Facebook
 LoFavør Google +