I spørretimen onsdag 18. januar kom Siv Jensen til å si at det i hennes periode som finansminister er skapt 80.000 arbeidsplasser utenfor oljeindustrien.

Hun pekte samtidig på tall fra SSB som ingen andre hadde sett før og ba Arbeiderpartiet slutte å svartmale situasjonen. Vel og merke på politisk kvarter på NRK p2 dagen etter var entusiasmen hennes litt moderert.

 

Hør Siv Jensen påstå at det er skapt 80 000 arbeidsplasser med henne som Finansminister

Siv Jensens svar på Stortinget.no der hun påstår at det er skapt 80.000 arbeidsplasser

SSB la dagen før frem en oversikt som viste at Norge har mistet 50.000 arbeidsplasser de siste 3 årene. Samt at den norske eksporten fra fastlandet er fallende, men i siv Jensens hode er det bare lyspunkter i Norsk økonomi.

Vi har mistet 50.000 arbeidsplasser sier Jensen og legger til at det i samme periode har vært en sysselsettingsvekst og det med hoveddelen av det i privat næringsliv. Dette tar hun samtidig all kreditt for når hun videre sier at dette viser at tiltakene regjeringen har satt inn virker.

Siv Jensen til Stortinget: Det følger da at det er blitt anslagsvis 80 000 flere sysselsatte i jobber som ikke er knyttet til olje, hvorav rundt 20 000 i offentlig sektor og 60 000 i privat sektor.

Hvordan kan det være sysselsettingsvekst og samtidig økning i antall arbeidsledige? Forteller Jensen eventyr eller er vi stokk dumme? Dette påstår hun frekt nok kort tid etter at SSB har kommet med tall som viser noe helt annet, nemlig at det skapes flest jobber i det offentlige.

https://www.nrk.no/norge/her-er-jobb-tallene-som-ryster-erna-1.13124102

https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar/2016-08-31?fane=tabell&sort=nummer&tabell=276547

http://www.siste.no/naringsliv/flere-arbeidsledige/s/1-79-6583408

Så la oss nå se på Siv Jensens påstander i tall, hun er jo tross alt Finansminister og bør jo kunne matematikkens magi bedre enn en sveiser ref. underskrivende.

 

97.000                  antall arbeidsledige i følge SSB april 2013, litt før Siv Jensens «morna Jens»

- minus
  
             

80.000                 
arbeidsplasser Siv Jensen påstår er skapt under denne regjeringen

+ pluss

50.000
                 
arbeidsplasser mistet siste 3 år i følge SSB
_________________________________________________________________________

= er lik

67.000
                  arbeidsledige januar 2017 i følge Finansminister Siv Jensens tall

 

133.000        arbeidsledige januar 2017 i følge SSB’s tall

 

66.000          Differanse mellom SSB og Finansminister Siv Jensens tall.

Matematikk

Les om hvordan nesten 90.000 tas ut av arbeidsledighetsstatistikken

Etter Finansminister Siv Jensens eventyr skulle vi altså per dags dato ha 67.000 arbeidsledige, ikke 133.000 som tallene fra SSB viser. Med forbehold om at det kan være 66.000 ubesatte arbeidsplasser der ute som venter på en ansatt så kan jeg ikke håpe på annet enn at hennes kalkulator ikke brukes av folk flest da det kan få alvorlige følger for den enkeltes økonomi.


Og Snipp Snapp Snute, så var Jensens eventyr ute.

 
Hvis du vil melde deg inn i dette tøyse og tullepartiet kan du klikke her...

Andre nyttige lenker
Kalkulator
Andre Norske eventyr
Lær å regne
Kulerammer for folk flest
1 + 1 ekje lenger 2

 

 

Fordelene med å være mange er mange. Du slipper å bruke tid på vanskelige leverandørsammenligninger fordi vi allerede har gjort jobben for deg. Du kan være trygg på at du velger en god løsning, at du ikke betaler for mye og at det er en seriøs leverandør som står bak.

 LoFavør youtu.be
 LoFavør webside
 LoFavør Facebook
 LoFavør Google +