Regjeringen foreslår å kutte i opptjeningsperioden for dagpenger ved arbeidsløshet. Dette er et hån mot arbeidsfolk som allerede er i en vanskelig periode.

Regjeringen har varslet tøffere tider, men det gjelder bare de som har minst. På toppen av samfunnet derimot, så fortsetter de å gi mer. Det skal bli mer lønnsomt å være rik.

Opptjeningsperioden for dagpenger forkortes. Når ordningen er i full virksomhet vil staten spare 700 millioner kroner i året.

Mange arbeidsløse vil få mindre dagpenger. Regjeringen foreslår å kutte i opptjeningsperioden for dagpenger ved arbeidsløshet. I dag kan den arbeidsløse velge mellom å legge siste årets inntekt til grunn, eller siste tre år.

Det er snakk om ledige som nok en gang blir rammet, på samme måte som da de tok fra dem feriepengene og skattla sluttvederlagsordningen. Et nytt smålig grep mot sårbare grupper.

Kuttet i dagpengene utgjør omtrent like mye penger som skatteletten for aksjeeierne – rundt 700 millioner kroner.

Det er ikke fordi det er lønnsomt å stå utenfor arbeidslivet at vi har høy arbeidsløshet i Norge. Det er fordi regjeringens politikk de siste 4 årene ikke har bidratt bidratt til at det skapes nok arbeidsplasser.

Noen av kuttene:
Fjerning av skatteklasse 2.
Kutt i støtten til enslige forsørgere.
Innstramming i reglene for dagpenger.
Kutter folkehøgskolestøtten.
Mindre organisasjonsstøtte.

Her økes kostnadene for folk flest:
Økning i egenandelen på legebesøk.
Momsøkning på kinobilletter.
Engangsavgift for elbiler.
NRK-lisensen økes med 108 kroner.
Foreslår Airbnb-skatt.
Dyrere barnehager med 110,- kr p/m

Kino, museer, fornøyelsesparker og idrettsarrangementer er blant det som blir dyrere når regjeringen foreslår å øke momsen.

NTB: Vinnerne i statsbudsjettet er aksjesparere med høy formue.
Regjeringen legger opp til at aksjeeiere bare skal måtte betale formuesskatt for 80 prosent av aksjenes reelle verdi, melder NTB. Det betyr en skatterabatt på 20 prosent for dem som er i posisjon til å betale formuesskatt. Regjeringen forslår en slik «aksjerabatt» for å få flere til å spare i aksjer heller enn i bolig og slik bidra til vekst i økonomien.

Regjeringa mener at kutt i opptjeningsreglene vil det styrke arbeidslinja. De omtaler den reduserte opptjeningsperioden som «å målrette dagpengeordningen mot de som har nærmere tilknytning til arbeidslivet.» og mener at «den enkelte (vil) få sterkere insentiver til kontinuerlig arbeidsdeltakelse.» M.a.o de lever i den gamle høyrevridde tro på at folk er arbeidsledige fordi det er noe de vil eller fordi det er så lukrativt.

Les om kuttene:
https://www.nrk.no/norge/statsbudsjettet-2018_-her-kommer-kuttene-1.13729700
https://www.nrk.no/norge/dette-betyr-statsbudsjettet-for-deg-1.13729719
https://www.nrk.no/norge/sterke-reaksjonar-pa-avgiftshopp---reiselivsnaeringa-i-sjokk-1.13729980
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/dette-betyr-budsjettet-for-din-lommebok/a/24161634/

 

Relatert:

https://www.dagbladet.no/kultur/hoyre-pa-sitt-verste/60267489

 

Fordelene med å være mange er mange. Du slipper å bruke tid på vanskelige leverandørsammenligninger fordi vi allerede har gjort jobben for deg. Du kan være trygg på at du velger en god løsning, at du ikke betaler for mye og at det er en seriøs leverandør som står bak.

 LoFavør youtu.be
 LoFavør webside
 LoFavør Facebook
 LoFavør Google +