Ett år etter krisekuttene i arbeidsavklaringspenger, kommer det nok en innstramming for de uten jobb.

Det er ingen tvil om at den sittende regjeringen mener de uten jobb har det for godt.

Smålige kutt som dette er denne regjeringens kjenningsmelodi, sier LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik.

I likhet med Ap, reagerer hun sterkt på at regjeringen i årets statsbudsjett har strammet inn regelverket for dagpenger. Konsekvensen av innstrammingen er at 3.550 arbeidsledige får mindre utbetalt i dagpenger fra Nav dette året, viser beregninger fra Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav). Det tilsvarer rundt 3 prosent av det totale antallet dagpengemottakere i 2019.

Les hele artikkelen på Dagsavisen.no

Arbeids- og sosialdepartementet

Fordelene med å være mange er mange. Du slipper å bruke tid på vanskelige leverandørsammenligninger fordi vi allerede har gjort jobben for deg. Du kan være trygg på at du velger en god løsning, at du ikke betaler for mye og at det er en seriøs leverandør som står bak.

 LoFavør youtu.be
 LoFavør webside
 LoFavør Facebook
 LoFavør Google +