Petroleumstilsynet har gransket og resultatene viser at mange selskaper på norsk sokkel ligger etter med vedlikehold og at de mangler gode rutiner for å prioritere hva som skal vedlikeholdes først.

 

De to siste årene har vært preget av alvorlige hendelser og sikkerhetsmessige utfordringer.

Les mer...

 

 

Fordelene med å være mange er mange. Du slipper å bruke tid på vanskelige leverandørsammenligninger fordi vi allerede har gjort jobben for deg. Du kan være trygg på at du velger en god løsning, at du ikke betaler for mye og at det er en seriøs leverandør som står bak.

 LoFavør youtu.be
 LoFavør webside
 LoFavør Facebook
 LoFavør Google +