Vi støtter havnerarbeideren og deres kamp mot idiotiet!

Kampanjen har blitt  ledet av NHO som har satt seg fore å kvitte seg med havnearbeidernes fortrinnsrett til lossing og lasting av skip, en fortrinnsrett som er slått fast i ILO-konvensjon 137, og ratifisert av Norge.


Rosenberg Verfts Klubb støtter havnerarbeideren og har i den sammenheng vedtatt å bevilge kr. 100,- pr. medlem i støtte til aksjonen: Solidaritet med havnearbeideren.

Til sammen blir beløpet kr. 22.000,-

 

Se faglig opprop

Les mer om Holshipsaken og havnearbeidernes kamp

Fordelene med å være mange er mange. Du slipper å bruke tid på vanskelige leverandørsammenligninger fordi vi allerede har gjort jobben for deg. Du kan være trygg på at du velger en god løsning, at du ikke betaler for mye og at det er en seriøs leverandør som står bak.

 LoFavør youtu.be
 LoFavør webside
 LoFavør Facebook
 LoFavør Google +