Fjellstrand Verft bruker ulovlig innleid arbeidskraft fra utlandet mens egne ansatte går permittert. Regjeringens såkalte moderne arbeidsliv gjør oss arbeidsledige.

Folk blir permitterte i en periode på grunn av at bedriften mangler arbeid. Når bedriften vinner kontrakt og trenger å oppbemanne skulle det vel bare mangle at de tar inn folka de har permittert, men det gjelder ikke for Fjellstrand verft, de henter inn billig ulovlig arbeidskraft fra utlandet og mener til og med fullt og fast at det er helt allright.

Les hele saken på Klassekampen.no

 

 

Fordelene med å være mange er mange. Du slipper å bruke tid på vanskelige leverandørsammenligninger fordi vi allerede har gjort jobben for deg. Du kan være trygg på at du velger en god løsning, at du ikke betaler for mye og at det er en seriøs leverandør som står bak.

 LoFavør youtu.be
 LoFavør webside
 LoFavør Facebook
 LoFavør Google +