Beretning for 2017 er nå sendt til trykkeriet. Her kan du lese webutgaven.

 

Klikk for beretning

Klikk for innstilling

 

Innstilling årsmøte 2017

 

Verv

Innstilling for 2018

Klubbleder

Ikke på valg

Nestleder

Neill Staurland

Sekretær/kasserer

Kjell Anders Molde

HVO

Ikke på valg

Vara HVO

Henrik Rysgaard, Andreas Aareskjold Viste

Vara forh.utvalg

De gruppe tillitsvalgte

Produktivitetssekretær

Henrik Rysgaard

Vara Prod. Sekretær

De samme som vara for forhandlingsutvalget

Tilsynsvalgt lærlinger

Stig Husebø

Vara tilsyn. lærlinger

Morten Vassøy

Datatillitsvalgt

På valg, Kjell Anders Molde

Studieutvalget

Alexander Steen – Morten Vassøy

Revisorer

Jan Torgersen - Terje Foldøy – Kjell Ove Hjemdal

Redaksjonskomité

Forhandlingsutvalget

Kulturutvalget

Ole Morten Knutsen – Alexander Steen – Tor Erling Goa

Forsikringsansvarlig

Kasserer

AMU

HVO - klubbleder

Vara AMU

Sekretær

BU

Klubbleder og Sekretær

Vara BU

Nestleder

IA utvalget

HVO

Opplæringsutvalget

Steinar Kristensen – Bente Holm

AKAN utvalget

Neill Staurland – Roar Bjørkevoll - HVO

Fordelene med å være mange er mange. Du slipper å bruke tid på vanskelige leverandørsammenligninger fordi vi allerede har gjort jobben for deg. Du kan være trygg på at du velger en god løsning, at du ikke betaler for mye og at det er en seriøs leverandør som står bak.

 LoFavør youtu.be
 LoFavør webside
 LoFavør Facebook
 LoFavør Google +