Her finner du informasjon angående tariff 2018.

Vi har IKKE mottatt informasjon om når medlemmene skulle få SMS med mulighet til å avgi sin stemme. Dermed har vi måttet endre litt på informasjonsflyten.

Planen vår var at informasjon angående klubbstyrets anbefaling skulle bli gitt i medlemsmøte for Rosenberg Verfts Klubb på tirsdag 24. april, dag og kveld - -  to dager før avstemmingsdato slik at medlemmene fikk gjort seg opp en mening før de stemmer.
Etter å ha snakket med folk på Fellesforbundets avdeling 25 er det tydeligvis at noen har rota det til borte i Oslo angående utsendingstidspunkt av lenke til avstemming. Avstemming i oppgjøret er satt til torsdag 26. april ikke 19. april.

Når det nå allikevel er mulig å stemme digitalt har vi laget denne artikkelen slik at medlemmene får tilstrekkelig informasjon til å gjøre seg opp en mening og så avgi sin stemme når de måtte ønske.

JA OG NEI

Klikk her... for å lese om forhandlingsresultatene...

Nei til resultatet av de samkjørte forhandlingene

Fellesforbundets avdeling 25 som klubben er medlem av vedtok i styremøte den 18. april å anbefale medlemmene å stemme NEI, nei til det samkjørte oppgjøret. I samme møte vedtok de å anbefale medlemmene å stemme JA, ja til industrioverenskomst-delen av forhandlingene. Den delen som omhandler reise, kost og losji (RKL).

Rosenberg Verfts Klubb vedtok i styremøte den 19. april å anbefale klubbens medlemmer å stemme NEI, nei til det samkjørte oppgjøret. I samme møte ble det vedtatt å anbefale medlemmene å stemme JA, ja til industrioverenskomst-delen av forhandlingene. Den delen som omhandler reise, kost og losji (RKL). Les mer her...

Klubbens begrunnelse for disse anbefalinger er som følger:

Nei til det samkjørte oppgjøret fordi det skal stemmes om igjen når AFP er utredet, vi mener det burde blitt gjort ferdig før denne avstemningen. I den neste avstemningen har vi heller ikke streikerett. Klubbstyret mener også at AFP skal være for sliterne, ikke en bonusordning for friske mennesker som kan stå lenger i jobb. Det er for for mye usikkerhet rundt hvilke krav som vil bli stilt til sliterne som må gå av før fylte 65. Vi tviler på at regjeringen vil bidra til en god og fornuftig AFP. Denne regjeringen har vist at de ikke å stole på når det gjelder arbeidslivsspørsmål. Derfor er det heller ikke grunnlag for å stole på dem når det gjelder pensjon.

Ja til resultatet på industrioverenskomten fordi målet med å stenge for postboksfirmaer og fjerning av begrepet"inntatt på stedet" (RKL) er oppnådd.

 

 

Fordelene med å være mange er mange. Du slipper å bruke tid på vanskelige leverandørsammenligninger fordi vi allerede har gjort jobben for deg. Du kan være trygg på at du velger en god løsning, at du ikke betaler for mye og at det er en seriøs leverandør som står bak.

 LoFavør youtu.be
 LoFavør webside
 LoFavør Facebook
 LoFavør Google +