Rosenberg WorleyParsons AS kan bli en tredjepart i konflikten siden personellet på Floatel Superior som skal brukes på Martin Linge HookUp er tatt ut i streik.

Til og begynne med ble 1.550 medlemmer i SAFE tatt ut i streik, mandag morgen ble ytterligere 900 tatt ut i streik, noe som betyr at 29 installasjoner mangler en rekke ansatte.

Oljestreiken fører til store permitteringer
Regjeringen griper ikke inn i konflikten
Datoer for nedstengning

Dersom dette vedvarer ut over i neste uke kan den medføre at Rosenberg WorleyParsons AS blir en tredjepart i konflikten siden personellet på Floatel Superior som skal brukes på Martin Linge HookUp er tatt ut i streik.

Derfor er det gitt ut et betinget permitteringsvarsel i henhold til Hovedavtalens kapittel 7, 7-3 nr.2.

Betinget permitteringsvarsel
Hovedavtalen

Så snart vi har fått oversikt over situasjonen vil de bli gitt nærmere beskjed om eventuelle endringer i mobiliseringsplaner for den enkelte, tidspunkt for iverksettelse av eventuelle permitteringer og mulig varighet.

Før permittering iverksettes vil det bli sett på individuelle løsninger for den enkelte som så langt det går samordnes med ønsker fra den enkelte.

Avspasering kan tas ut
Uttak av ferie
Jobbe i andre prosjekter

Dersom ingen av de overnevnte alternativer kan benyttes, kan Rosenberg WorleyParsons AS måtte iverksette permitteringer med umiddelbar virkning. Det er ikke lønnsplikt i forbindelse med permitteringer som er forårsaket av arbeidskonflikt.

Lærlinger blir ikke permittert
Kurs gjennomføres selv om man er permittert, normal lønn betales under kurs.

De som blir berørt vil bli informert så snart som mulig.

 

 

Fordelene med å være mange er mange. Du slipper å bruke tid på vanskelige leverandørsammenligninger fordi vi allerede har gjort jobben for deg. Du kan være trygg på at du velger en god løsning, at du ikke betaler for mye og at det er en seriøs leverandør som står bak.

 LoFavør youtu.be
 LoFavør webside
 LoFavør Facebook
 LoFavør Google +