Godt skolerte tillitsvalgte er en forutsetning for Fellelsforbundets styrke og troverdighet. Fellesforbundet setter av mye tid og ressurser for å gi kompetanse og kunnskap til våre medlemmer og tillitsvalgte.

KURSKATALOGEN 2018 ROGALAND AUST- OG VEST AGDER

Kurskatalogen inneholder lokale kurs, sentrale kurs og toppskoleringen som tilbys alle våre medlemmer. Lokale kurs er først og fremst kurs som skal gi medlemmer og tillitsvalgte et innblikk i de lover og avtaler som gjelder i arbeidslivet, det er det vi kaller grunnopplæringen.

Toppskoleringen tilbys tillitsvalgte som har gjennomført grunnopplæringen eller tilsvarende erfaring, og er et mer dypdykk innen temaer som f.eks. arbeidsrett. I toppskoleringen har man også mulighet til å ta eksamen i enkelte emner hvis man ønsker det.

Lokale kurs for 2018 har vi lagt vekt på FTV kursene som er veldig bra å ha for tillitsvalgte. Denne nye serien er blitt veldig godt mottatt av våre medlemmer,og gir deg et godt innblikk i lover og avtaler som du kommer borti i det daglige arbeidet som tillitsvalgt. Våre veiledere og forelesere har langerfaring som tillitsvalgte i fagbevegelsen, og de er flinke til å føre denne kunnskapen videre til deltakerne på kursene. Gode tillitsvalgte har mye kunnskap om det de snakker om, husk at denne kunnskapen må opparbeides. Ta allerede i dag en prat med din klubb eller avdeling og meld deg på kurs hos oss.

Mvh
Morten Larsen
Leder ADK Sørvest

KURSKATALOGEN 2018 ROGALAND AUST- OG VEST AGDER

 

 

Fordelene med å være mange er mange. Du slipper å bruke tid på vanskelige leverandørsammenligninger fordi vi allerede har gjort jobben for deg. Du kan være trygg på at du velger en god løsning, at du ikke betaler for mye og at det er en seriøs leverandør som står bak.

 LoFavør youtu.be
 LoFavør webside
 LoFavør Facebook
 LoFavør Google +