Rundt 26 milliarder kroner settes av til sosiale og økonomiske utjevningstiltak i 15 land i Sentral- og Sør-Europa.

 

Dette er resultatet av avtalen med EU om EØS-midlene som ble signert 3. mai 2016. Gjennom avtalen har Norge forpliktet seg til å stille om lag 26 milliarder kroner (2,8 milliarder euro) til disposisjon i 15 mottakerland i Sentral- og Sør-Europa for perioden frem til 2021.

I 2016/2017 vil det pågå forhandlinger med mottakerlandene om hvilke programmer som skal prioriteres. De første programmene vil kunne være operative i mottakerlandene mot slutten av 2017. Det foreslås bevilget 370 millioner kroner under ordningene i 2017.

26 milliarder tilsvarer ca 11 223.- i snitt pr norske husholdning. (I 2015 var det registrert rundt 2.3 millioner husholdninger i norge).  


Det vil særlig legges vekt på å bruke midler på felleseuropeiske utfordringer. Områder det ønskes å satse på, er vekst og innovasjon og asyl/migrasjon.

Det oppfordres til grensekryssende samarbeid og det opprettes to nye fond; et for sysselsetting av ungdom (ca 65,5 millioner euro) og et for regionalt samarbeid (ca 34,5 millioner euro), sier Vik Aspaker.

Mens det kuttes i våres velferdsordninger og det settes rekord i arbeids og ungdomsledighet her hjemme strør vi milliarder over sentral og sør-europa.EØS-midlene skal både bidra til sosial og økonomisk utjevning i Europa og å styrke forbindelsen mellom Norge og mottakerlandene. For forrige programperiode (2009-2014) deltar 20 norske offentlige institusjoner, underliggende etater og selskaper i gjennomføringen av til sammen 77 programmer i mottakerlandene.

Kilde
www.regjeringen.no

 

Hva mener du?

Avstemmingen er uformell og kun ment som underholdning for rvklubb sine medlemmer.
Er du for eller i mot å reforhandle EØS avtalen?

 

Fordelene med å være mange er mange. Du slipper å bruke tid på vanskelige leverandørsammenligninger fordi vi allerede har gjort jobben for deg. Du kan være trygg på at du velger en god løsning, at du ikke betaler for mye og at det er en seriøs leverandør som står bak.

 LoFavør youtu.be
 LoFavør webside
 LoFavør Facebook
 LoFavør Google +