Advokatforsikring er en ny måte å sikre seg god advokathjelp på, uten å betale de dyre advokathonorarene. Forsikringen blir dekket via klubbkontingenten. Forsikringen dekker ubegrenset advokathjelp til saken er løst. I tillegg får du 15 timer rådgivning i året.

For utfyllende informasjon og vilkår se LO favør juridisk advokatforsikring

 

Du får også tilgang til en rekke viktige kontraktsmaler og kanskje viktigst av alt - alle saksomkostninger hvis det oppstår en juridisk konflikt. Også motpartens om du skulle tape saken.

Fordeler

Dekning av alle saksomkostninger ved juridisk konflikt. Også motpartens om du skulle tape saken

Ved en sak får du ubegrenset advokathjelp til saken er løst. I tillegg får du 15 timer rådgivning i året

Tilgang til viktige juridiske kontrakter og dokumenter alle burde ha.

Juridisk bistand og hjelp til å få slettet ulovlig og krenkende innhold på internett.

 

Hovedvilkår

Advokatbistand ved konflikter og rettssaker innen familierett, arverett, kjøp av varer og håndverkertjenester, naboforhold, førerkortbeslag ved privat kjøring, ID-tyveri, rettsforhold på fast eiendom og krenkende nettpublisering

Ved en sak får du ubegrenset advokathjelp til saken er løst. I tillegg får du 15 timer rådgivning i året

Både egne og eventuelt idømte saksomkostninger for retten dekkes med inntil 2 millioner kroner

Tilgang til nærmere 100 ulike dokumenter og skjemaer via Min side

Ingen egenandel ved juridisk rådgivning. Hvis saken må løses gjennom rettslige skritt for domstolene er egenandelen 3.000 kroner.

Forsikringen gjelder medlemmet, medlemmets ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 20 år. Ved tvist innenfor husstanden gjelder forsikringen bare medlemmet

For familiesaker knyttet til samlivsbrudd og saker etter barneloven gjelder en karantenetid på seks måneder fra tegning av forsikringen

Forsikringen dekker juridisk bistand fra HELP Forsikrings egne advokater. Hvis et behov for rettshjelp skulle oppstå er det derfor viktig å ta kontakt direkte med forsikringsselskapet raskt.

 

Viktig presisering! Kjøp og salg av bolig er ikke omfattet av advokatforsikringen. Innenfor dette området finnes det nemlig egne, veletablerte forsikringsordninger. Som selger av bolig kan du tegne eierskifteforsikring, mens kjøper kan tegne boligkjøperforsikring. Dette er forsikringer vi sterkt anbefaler å tegne, ettersom kostnadene forbundet med boligtvister kan bli svært høye.

 

 

 

 

Tilbake til forsikringsoversikt

 

 

Kommende

Ingen oppføringer er funnet

Utropsboksen

Neill Staurland - 09/12/2017 - 09:45

Evalueringsrapporten om Avtalefestet pensjon i privat sektor ble lagt fram av LO og NHO den 7. desember. Rapporten ser på hvordan AFP har virket etter at ordningen ble endret fra en tidligpensjonsordning til en livslang ytelse som betales i tillegg til Ny folketrygd fra 2011

Roy Inge Nilsen - 20/10/2017 - 09:48

Regjeringen mener de gjør en innsats og skriver: Regjeringa vidarefører den forsterka innsatsen overfor langtidsledige med 37,2 millionar kroner. Jøss, makan til satsing :O

Neill Staurland - 25/07/2017 - 20:19

Norsk olje- og gassproduksjon vil holde dagens nivå de neste ti årene. Men så trengs det påfyll, sier oljedirektør Bente Nyland – som nettopp har doblet forventningene til Barentshavet.

Neill Staurland - 22/07/2017 - 13:40

Det er bra at regjeringa endelig vil ta tak i den uheldige utviklinga som har skjedd i bemanningsbransjen med stort omfang av ulovlig innleie. Men tiltakene er altfor svake og de vil i alt for liten grad løse problemene, sier nestleder i Fellesforbundet, Steinar Krogstad.

The shoutbox is unavailable to non-members

Online

Vi har 129043 gjester og 678 medlemmer på besøk.

Fordelene med å være mange er mange. Du slipper å bruke tid på vanskelige leverandørsammenligninger fordi vi allerede har gjort jobben for deg. Du kan være trygg på at du velger en god løsning, at du ikke betaler for mye og at det er en seriøs leverandør som står bak.

 LoFavør youtu.be
 LoFavør webside
 LoFavør Facebook
 LoFavør Google +