LO favør grunnforsikring er ment å være en økonomisk førstehjelp ved dødsfall. Utbetalingen er høyest i de livsperiodene hvor gjeld og forsørgelsesbyrde vanligvis er størst. Forsikringen utbetales uansett dødsårsak og vil alltid komme i tillegg til eventuelle andre livsforsikringer. 

Utfyllende informasjon og vilkår finner du på LO favør grunnforsikring

Forsikringen dekker:

· Deg som medlem, din ektefelle eller samboer og hjemme boende ugifte barn under 21 år

· Død uansett årsak

· Fritid og arbeidstid – hele døgnet 

· Hele verden 

· Barns dødsfall dekker også dødfødsel etter 26. svangerskapsuke med kr. 45. 034,-

· Ved barns død kr. 45. 034,- pr. barn under 21 år. Er begge foreldrene medlemmer av ordningen utbetales det dobbelte beløp.

 

 

Forsikringen dekker ikke: 

· Samboerskap som har vart mindre enn to år

· Dersom det ikke er felles barn.

 

 

 

 

 

 

Tilbake til forsikringsoversikt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommende

Ingen oppføringer er funnet

Utropsboksen

Neill Staurland - 09/12/2017 - 09:45

Evalueringsrapporten om Avtalefestet pensjon i privat sektor ble lagt fram av LO og NHO den 7. desember. Rapporten ser på hvordan AFP har virket etter at ordningen ble endret fra en tidligpensjonsordning til en livslang ytelse som betales i tillegg til Ny folketrygd fra 2011

Roy Inge Nilsen - 20/10/2017 - 09:48

Regjeringen mener de gjør en innsats og skriver: Regjeringa vidarefører den forsterka innsatsen overfor langtidsledige med 37,2 millionar kroner. Jøss, makan til satsing :O

Neill Staurland - 25/07/2017 - 20:19

Norsk olje- og gassproduksjon vil holde dagens nivå de neste ti årene. Men så trengs det påfyll, sier oljedirektør Bente Nyland – som nettopp har doblet forventningene til Barentshavet.

Neill Staurland - 22/07/2017 - 13:40

Det er bra at regjeringa endelig vil ta tak i den uheldige utviklinga som har skjedd i bemanningsbransjen med stort omfang av ulovlig innleie. Men tiltakene er altfor svake og de vil i alt for liten grad løse problemene, sier nestleder i Fellesforbundet, Steinar Krogstad.

The shoutbox is unavailable to non-members

Online

Vi har 147693 gjester og 722 medlemmer på besøk.

Fordelene med å være mange er mange. Du slipper å bruke tid på vanskelige leverandørsammenligninger fordi vi allerede har gjort jobben for deg. Du kan være trygg på at du velger en god løsning, at du ikke betaler for mye og at det er en seriøs leverandør som står bak.

 LoFavør youtu.be
 LoFavør webside
 LoFavør Facebook
 LoFavør Google +