Dette er en ulykkesforsikring som dekker hele familien. Den har utbetaling både ved dødsfall og ved livsvarig medisinsk invaliditet som følge av ulykke i fritiden. Med fritid menes her den tiden man ikke omfattes av lov om yrkesskadeforsikring.

Utfyllende informasjon og fulle vilkår finner du på LO Favør Ullykkesforsikring


· Både deg som medlem, din ektefelle eller samboer og hjemmeboende, ugifte barn under 20 år

· Ulykkesskader i fritiden, som fører til livsvarig medisinsk invaliditet eller død

· Utgifter til lege og tannlege etter ulykkesskade, med inntil 5 prosent av forsikringssummen ved invaliditet

· Behandling og opphold på private legevakter og klinikker dekkes etter samme satser som ved behandling i offentlig institusjon


De viktigste begrensningene er:

· Skader som er forårsaket ved utøvelse av risikoaktiviteter som for eksempel fjellklatring, dykking, boksing, deltagelse i bil- og båtrace.

· Skader på grunn av deltagelse i organisert konkurranseidrett.

· Ulykker som skyldes deltagelse i slagsmål eller kriminelle handlinger.

· Behandlingsutgifter utenfor Norden.

Oversikten nedenfor viser hvor mye en får i erstatning hvis en skulle komme ut for en ulykke. Disse summene er dobbel så høye som vilkårene inne på LO favør viser, men det er fordi klubben har tegnet forsikringen med dobbel erstatning.

 

Klubbens gruppelivsforsikring

Er den eneste forsikringen vi pr i dag har som gir utbetaling hvis en skulle bli uføre. Forsikringen dekker:

· 3 G i en engangsutbetaling hvis en blir 100 % varig ufør. Hvis uførheten er mellom 50 % og 99% utbetales det i forhold til uførehetsprosenten. Ved uføre under 50 % får en ingen erstatning.

 

Folketrygdens grunnbeløp (1G); fastsatt pr. 1. mai 2016 kr 92 576

 

 

Tilbake til forsikringsoversikt

 

 

 

Kommende

Ingen oppføringer er funnet

Utropsboksen

Neill Staurland - 09/12/2017 - 09:45

Evalueringsrapporten om Avtalefestet pensjon i privat sektor ble lagt fram av LO og NHO den 7. desember. Rapporten ser på hvordan AFP har virket etter at ordningen ble endret fra en tidligpensjonsordning til en livslang ytelse som betales i tillegg til Ny folketrygd fra 2011

Roy Inge Nilsen - 20/10/2017 - 09:48

Regjeringen mener de gjør en innsats og skriver: Regjeringa vidarefører den forsterka innsatsen overfor langtidsledige med 37,2 millionar kroner. Jøss, makan til satsing :O

Neill Staurland - 25/07/2017 - 20:19

Norsk olje- og gassproduksjon vil holde dagens nivå de neste ti årene. Men så trengs det påfyll, sier oljedirektør Bente Nyland – som nettopp har doblet forventningene til Barentshavet.

Neill Staurland - 22/07/2017 - 13:40

Det er bra at regjeringa endelig vil ta tak i den uheldige utviklinga som har skjedd i bemanningsbransjen med stort omfang av ulovlig innleie. Men tiltakene er altfor svake og de vil i alt for liten grad løse problemene, sier nestleder i Fellesforbundet, Steinar Krogstad.

The shoutbox is unavailable to non-members

Online

Vi har 147698 gjester og 722 medlemmer på besøk.

Fordelene med å være mange er mange. Du slipper å bruke tid på vanskelige leverandørsammenligninger fordi vi allerede har gjort jobben for deg. Du kan være trygg på at du velger en god løsning, at du ikke betaler for mye og at det er en seriøs leverandør som står bak.

 LoFavør youtu.be
 LoFavør webside
 LoFavør Facebook
 LoFavør Google +