Velkommen til siden for Rosenberg WorleyParsons AS AKAN (Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani). Her kan ansatte, innleide i Rosenberg WorleyParsons AS samt deres familier og pårørende finne informasjon, nyttige lenker og stille spørsmål (anonymt) og få svar. Hvis du har spørsmål om rus som du ønsker skal bli drøftet på hjemmesiden vår, gi gjerne beskjed om det.

Vi er også takknemlig for innspill til å gjøre denne siden mer informativ og bedre for deg. Har du spørsmål om rus kan du kontakte AKAN-utvalget via e-post eller telefonnummer som vist under kontaktinfo. Du velger selv om du vil være anonym eller ikke. Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt.

 

[pb_button el_title="Kontakt akan" button_text="Kontakt AKAN" link_type="url" button_type_url="index.php?option=com_content&view=article&id=101&catid=55&Itemid=195" open_in="current_browser" icon="fa-pencil-square-o" button_alignment="inherit" button_size="btn-lg" button_color="btn-info" appearing_animation="fade_in" appearing_animation_speed="medium" ][/pb_button]

 

 

Kommende

Ingen oppføringer er funnet

Utropsboksen

Neill Staurland - 09/12/2017 - 09:45

Evalueringsrapporten om Avtalefestet pensjon i privat sektor ble lagt fram av LO og NHO den 7. desember. Rapporten ser på hvordan AFP har virket etter at ordningen ble endret fra en tidligpensjonsordning til en livslang ytelse som betales i tillegg til Ny folketrygd fra 2011

Roy Inge Nilsen - 20/10/2017 - 09:48

Regjeringen mener de gjør en innsats og skriver: Regjeringa vidarefører den forsterka innsatsen overfor langtidsledige med 37,2 millionar kroner. Jøss, makan til satsing :O

Neill Staurland - 25/07/2017 - 20:19

Norsk olje- og gassproduksjon vil holde dagens nivå de neste ti årene. Men så trengs det påfyll, sier oljedirektør Bente Nyland – som nettopp har doblet forventningene til Barentshavet.

Neill Staurland - 22/07/2017 - 13:40

Det er bra at regjeringa endelig vil ta tak i den uheldige utviklinga som har skjedd i bemanningsbransjen med stort omfang av ulovlig innleie. Men tiltakene er altfor svake og de vil i alt for liten grad løse problemene, sier nestleder i Fellesforbundet, Steinar Krogstad.

The shoutbox is unavailable to non-members

Online

Vi har 138852 gjester og 699 medlemmer på besøk.

Fordelene med å være mange er mange. Du slipper å bruke tid på vanskelige leverandørsammenligninger fordi vi allerede har gjort jobben for deg. Du kan være trygg på at du velger en god løsning, at du ikke betaler for mye og at det er en seriøs leverandør som står bak.

 LoFavør youtu.be
 LoFavør webside
 LoFavør Facebook
 LoFavør Google +