Når du trer inn i pensjonistenes rekker eller blir ufør avsluttes også medlemskapet ditt i Rosenberg Verfts Klubb. Du kan derimot fortsette å være medlem i fagforeningen ved å fortsette LO medlemskapet ditt. Nedenfor finner du tilstrekkelig informasjon.

 

LO medlemskap

For alders- og uførepensjonister betales en minstekontingent med mindre man er blitt æresmedlem.

Hva koster det?
Kontingenten er for 2017 på kr. 180,- pr. mnd.

Forsikringene man da har er:
Kollektiv hjem, Fritidsulykkesforsikring og Grunnforsikringen.

Fritidsulykkesforsikringen frafaller ved fylte 70 år.Fritak fra kontingent

Etter 45 års Lo medlemskap frafaller medlemskontingenten livet ut.
Ikke yrkesaktive medlemmer fritas for kontingent dersom de har minst 25 års sammenhengende medlemskap i Lo.

Man beholder Kollektiv hjem, Fritidsulykkesforsikring og Grunnforsikringen.

Fritidsulykkesforsikring frafaller ved fylte 70 år.

 Les mer om dette i Fellesforbundets vedtekter.LO FAVØR

Som LO medlem kan du benytte deg av de fleste fordeler som finnes i LO Favør.
Les mer om Lo Favør ved å klikke herForsikringer

LO favør grunnforsikring - Les mer om denne her...

Kollektiv hjem - Les mer om kollektiv hjem innboforsikring her...

Fritidsulykkesforsikring - Les mer om Fritidsulykkesforsikringen her...

 Rosenberg Verfts Klubb Forsikringskasse / begravelseskasse

Begravelseskassen gir et bidrag i forbindelse med begravelser for medlemmer av kassen og deres familie.
Størrelsen på bidraget er det samme som en vil få utbetalt på LO favør grunnforsikring. (se avsnitte om forsikring oppforbi her)
Alle som er medlem av Rosenberg Verfts Klubb er medlem i forsikringskassen. Kontigenten mens en er yrkesaktiv er kr. 10,- pr måned. 
Også de som går av med AFP, uføre og alderpensjon er medlemmer videre som pensjonister. Disse er fritatt kontingent.

NB! Vilkårene for forsikringskasse/begravelseskasse er nå slik at medlemskapet opphører når medlemmet faller fra og det er bare ektefelle/samboer eller barn som kan få utbetalt bidrag.

Last ned forsikringsbevis Her. . .(kommer link)

For at en skal kunne få utbetalt bidrag, så må en sende kopi av skifteattest til:

Rosenberg Verfts Klubb
Postboks 1
4086 Hundvåg

 For mer informasjon vennligs ta kontakt via mail eller telefon. 

1) Hva er aldersgrensen for Rosenberg Verfts Klubb

Klarer du denne er du flink!


Vennligst svar på spørsmålet.

Kommende

Ingen oppføringer er funnet

Utropsboksen

Neill Staurland - 09/12/2017 - 09:45

Evalueringsrapporten om Avtalefestet pensjon i privat sektor ble lagt fram av LO og NHO den 7. desember. Rapporten ser på hvordan AFP har virket etter at ordningen ble endret fra en tidligpensjonsordning til en livslang ytelse som betales i tillegg til Ny folketrygd fra 2011

Roy Inge Nilsen - 20/10/2017 - 09:48

Regjeringen mener de gjør en innsats og skriver: Regjeringa vidarefører den forsterka innsatsen overfor langtidsledige med 37,2 millionar kroner. Jøss, makan til satsing :O

Neill Staurland - 25/07/2017 - 20:19

Norsk olje- og gassproduksjon vil holde dagens nivå de neste ti årene. Men så trengs det påfyll, sier oljedirektør Bente Nyland – som nettopp har doblet forventningene til Barentshavet.

Neill Staurland - 22/07/2017 - 13:40

Det er bra at regjeringa endelig vil ta tak i den uheldige utviklinga som har skjedd i bemanningsbransjen med stort omfang av ulovlig innleie. Men tiltakene er altfor svake og de vil i alt for liten grad løse problemene, sier nestleder i Fellesforbundet, Steinar Krogstad.

The shoutbox is unavailable to non-members

Online

Vi har 129049 gjester og 678 medlemmer på besøk.

Fordelene med å være mange er mange. Du slipper å bruke tid på vanskelige leverandørsammenligninger fordi vi allerede har gjort jobben for deg. Du kan være trygg på at du velger en god løsning, at du ikke betaler for mye og at det er en seriøs leverandør som står bak.

 LoFavør youtu.be
 LoFavør webside
 LoFavør Facebook
 LoFavør Google +