30 – 40 % rabatt ved kjøp av dekk, gratis arbeid.

20 % rabatt ved privat kjøp = slitedeler, batteri, rekvisita - deler brukt  ved service / reparasjon i verkstedet
Opp til 6,5 % rabatt (Ved henvendes til Kjetil Hunnhammer)
10-15 % rabatt på kontant kjøp / kort i butikk
Brilleinnfatning 15 % rabatt, glass 15 % rabatt, solbriller 10 % rabatt
15 % rabatt på ordinær prisede varer
20 % rabatt på transport av 8 og 10 m3 container til privat bruk, inkl. fri leie i 7 dager, helg inkludert. Dette gjelder for containere som blir transportert til Westco Miljøs sorteringsanlegg. Ansatt ID oppgis ved bestilling på tlf. 51644000 eller e-post.
15 % rabatt
Fra 15 % rabatt

Kommende

Ingen oppføringer er funnet

Utropsboksen

Neill Staurland - 09/12/2017 - 09:45

Evalueringsrapporten om Avtalefestet pensjon i privat sektor ble lagt fram av LO og NHO den 7. desember. Rapporten ser på hvordan AFP har virket etter at ordningen ble endret fra en tidligpensjonsordning til en livslang ytelse som betales i tillegg til Ny folketrygd fra 2011

Roy Inge Nilsen - 20/10/2017 - 09:48

Regjeringen mener de gjør en innsats og skriver: Regjeringa vidarefører den forsterka innsatsen overfor langtidsledige med 37,2 millionar kroner. Jøss, makan til satsing :O

Neill Staurland - 25/07/2017 - 20:19

Norsk olje- og gassproduksjon vil holde dagens nivå de neste ti årene. Men så trengs det påfyll, sier oljedirektør Bente Nyland – som nettopp har doblet forventningene til Barentshavet.

Neill Staurland - 22/07/2017 - 13:40

Det er bra at regjeringa endelig vil ta tak i den uheldige utviklinga som har skjedd i bemanningsbransjen med stort omfang av ulovlig innleie. Men tiltakene er altfor svake og de vil i alt for liten grad løse problemene, sier nestleder i Fellesforbundet, Steinar Krogstad.

The shoutbox is unavailable to non-members

Online

Vi har 147699 gjester og 722 medlemmer på besøk.

Fordelene med å være mange er mange. Du slipper å bruke tid på vanskelige leverandørsammenligninger fordi vi allerede har gjort jobben for deg. Du kan være trygg på at du velger en god løsning, at du ikke betaler for mye og at det er en seriøs leverandør som står bak.

 LoFavør youtu.be
 LoFavør webside
 LoFavør Facebook
 LoFavør Google +